Sposoby radzenia sobie ze stresem

Pojęcie stresu wprowadził do psychologii Hans Hugo Selye. Prowadził on badania nad tym zjawiskiem ponad czterdzieści lat. Postawił hipotezę, ze większość chorób somatycznych człowieka jest wywołana przez stres, z którym organizm nie potrafi sobie poradzić. Każde obciążenie, każdy stresor wywołuje w organizmie alarm, nie¬zależnie od tego, czy jest to bodziec przyjemny, czy nieprzyjemny. Alarm taki uru¬chamia w organizmie mechanizmy obronne.
stres wpracy
Hans Hugo Selye (1907-1982) to kanadyjski lekarz fizjopatolog i endokrynolog, znany jako dr Stress dr Stres) ze względu na prowadzenie wielolet¬nich badań nad skutkami stresu u ludzi. Urodził się w Wiedniu, w rodzinie austro-węgierskiej. Kształcił się początkowo u benedyktynów, a później na Nie¬mieckim Uniwersytecie w Pradze, gdzie specjalizo¬wał się w endokrynologii. W1931 roku wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, a rok później rozpoczął pracę na Uniwersytecie w Montrealu. Tam założył później Międzynarodowy Instytut Badań nad Stre¬sem. Napisał 33 książki, z których najbardziej cenio¬ne jest dzieło Stress without Distress (Stres okiełznany).
http://www.nivea.pl/