Roztwory właściwe i niewłaściwe

W chemii kosmetycznej bardzo często używamy określenia „roztwór. Najczęściej w odniesieniu do mieszaniny, która składa się z dwóch lub większej liczby związków chemicznych bardzo dokładnie ze sobą wymieszanych i niedających się wyróżnić metodami fizycznymi (np. pod mikroskopem). Mówimy, ze jest to roztwór właściwy (mieszanina homogeniczna). Często używa się także roztworów niewłaściwych (mieszanin heterogenicznych), których niejednorodność można zaobserwować np. poprzez efekt Tyndalla (rozpraszanie światła). Ich przykładem są koloidy, trwałe mieszaniny •występujące w postaci zolu lub żelu (cieczy lub substancji stałej). Innym przykładem roztworów niewłaściwych są zawiesiny – mieszaniny nietrwałe, które po pewnym czasie same się rozdzielają na frakcje o różnym składzie.

Stabilny roztwór koloidalny uzyskujemy poprzez dodanie do mieszaniny emulgatora – substancji mającej zdolność rozpraszania drobin, np. tłuszczów w wodzie. Skład roztworów określa się przez podanie stężenia składników.

roztwory

Czy wiesz, że…
Przykładem zawiesiny jest płyn dwufazowy, w którym po wstrząśnięciu jedna ciecz zostaje zawieszona w drugiej w postaci drobniutkich kropelek. Zwykle szybko ulegają one łączeniu w większe krople i następuje rozdział obu cieczy na dwie osobne warstwy. Górną warstwę tworzy ciecz o mniejszej gęstości.