Budowa ciała Archive

Tkanka łączna – budowa

Tkanka łączna jest właściwie grupą rozmaitych tkanek różniących się wyglądem, budową i czynnością. Jednak ze względu na wspólne pochodzenie i zdolność wzajemnego zastępowania się tkanki te są omawiane razem. Przyjęty jest podział na trzy główne grupy tkanki